Privacyverklaring


Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (Unilever APF) erkent de privacy van alle gebruikers van zijn site(s). Eventuele gegevens die u, via deze website, aan Unilever APF geeft, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze website wordt namens Unilever APF gehost. Wij hebben maatregelen genomen om de privacy van gebruikers van deze site te garanderen.

Uw persoonsgegevens kunt u vinden op de homepage van Mijn Pensioen onder de koppen “Profiel”, “Pensioendetails” en “Dossier”. U komt op de homepage door linksboven op deze pagina op het icoon “Forward/Progress” te klikken.

Deze site bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Unilever APF is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites. Unilever APF is evenmin verantwoordelijk voor de omgang van deze derden met uw persoonlijke gegevens. Lees daarom, als deze aanwezig is, het privacy statement van de website die u bezoekt.

Privacybeleid

Unilever APF maakt bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de pensioenregelingen van Unilever en daaraan gerelateerde werkzaamheden. Unilever APF hecht grote waarde aan de bescherming van deze gegevens. Daarbij houdt Unilever APF zich aan de geldende privacywetgeving. Uitsluitend de gegevens die Unilever APF nodig heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, of waarvoor u expliciet toestemming hebt gegeven, worden verzameld, gebruikt en bewaard (gezamenlijk, in een woord: “verwerkt”). Indien u expliciet toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven. U kunt die toestemming altijd weer intrekken. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens, zijn de systemen en programma’s beveiligd. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Tenzij het voortvloeit uit wet- of regelgeving of uit verplichtingen die de kringen van Unilever APF ten opzichte van u hebben, worden, zonder uw toestemming, uw gegevens niet aan derden versterkt.

De wijze waarop Unilever APF omgaat met privacy is verder uitgewerkt in het algemene privacybeleid. Unilever APF kan dit privacybeleid altijd aanpassen als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving of als gevolg van rechtspraak. Unilever APF adviseert u dan ook om het algemene privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen als u de site(s) van Unilever APF bezoekt..

Unilever APF verkoopt uw persoonsgegevens nooit. Unilever APF geeft uw persoonsgegevens ook niet door aan derde partijen, behalve als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Unilever APF aan u en de andere deelnemers in het pensioenfonds, of indien u daarvoor toestemming geeft. In dergelijke gevallen gaat Unilever APF (indien dat vereist is) verwerkersovereenkomsten aan met zulke derden.

Unilever APF maakt gebruik van cookies. Cookies, pixel tags en vergelijkbare technologieën (samen: ‘cookies’) zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of een tablet) wanneer u de Unilever APF -site bezoekt. In het cookiestatement van Unilever APF kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.

Uw rechten

Op grond van de privacywetgeving hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo hebt u bijvoorbeeld het recht uw door Unilever APF verwerkte persoonsgegevens in te zien (“recht van inzage”), het recht deze te laten corrigeren (“recht op rectificatie”) en het recht deze (wanneer dat op basis van wet- en regelgeving is toegestaan) te laten verwijderen (“recht op gegevenswissing”). Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u Unilever APF benaderen door middel van het sturen van een email naar pensioen.infolijn@unilever.com. Unilever vraagt u in dat geval duidelijk aan te geven welk privacyrecht (recht van betrokkene) het betreft en wat u van Unilever APF vraagt. Alvorens uw verzoek in behandeling te nemen, kan Unilever APF u vragen zich te identificeren, zodat wij er zeker van zijn dat wij geen (informatie over) persoonsgegevens aan een verkeerde persoon verstrekken. Daartoe wordt dan contact met u opgenomen.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Unilever APF. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u nadere informatie.

Vragen

Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Unilever APF, kunt u die vragen aan ons stellen door middel van een brief gericht aan de privacy officer van Unilever APF (Postbus 2071, 3000 CB Rotterdam) of door middel van het sturen van een email naar pensioen.infolijn@unilever.com.