Disclaimer


Op 'Mijn pensioen' zie je hoe jouw pensioensituatie momenteel is en kun je de gevolgen van de keuzemogelijkheden voor je pensioenuitkering bekijken.

Waar zijn de gegevens op gebaseerd?

'Mijn pensioen' gebruikt de gegevens die onder meer gebaseerd zijn op:

  • Het huidige pensioenreglement.
  • Jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
  • De op dit moment geldende verzekeringstechnische factoren die gebruikt worden voor het herrekenen van je pensioen bij het maken van de pensioenkeuzes.
  • De belastingtarieven, heffingskortingen en premieheffingen die op dit moment in Nederland gelden.
Uitkomsten staan niet vast!

De uitkomsten zijn een indicatie. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. In de toekomst kunnen de gegevens wijzigen. Bijvoorbeeld doordat de pensioenregeling wijzigt. Of doordat je een ander salaris krijgt. Wijzigingen in de gebruikte gegevens leiden tot andere uitkomsten.

Niet aansprakelijk

Aan de inhoud van 'Mijn pensioen' heeft Stichting Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland (het Unilever APF; Progress en Forward maken hier onderdeel van uit) veel zorg besteed. Toch kan het zijn dat de informatie en/of pensioenuitkomsten onvolledig of onjuist zijn. Het Unilever APF aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Het Unilever APF sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van) 'Mijn pensioen'.

Het Unilever APF is ook niet aansprakelijk voor (het nalaten van) acties die zijn ondernomen naar aanleiding van vertrouwen op de gepubliceerde informatie en uitkomsten van 'Mijn pensioen'.